ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Τελευταία ενημέρωση 23/03/2024


Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου για την fuzzylogic ("εμείς", "εμάς" ή "μας"), περιγράφει πώς και γιατί ενδέχεται να συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και/ή μοιραζόμαστε ("επεξεργαζόμαστε") τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ("Υπηρεσίες"), όπως όταν:

Έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες; Η ανάγνωση αυτής της ειδοποίησης απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σχετικά με το απόρρητό σας. Εάν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ


Αυτή η περίληψη παρέχει τα κύρια σημεία της ειδοποίησης απορρήτου μας, αλλά μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί κάθε κύριο σημείο.


Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε; Όταν επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε ή πλοηγείστε στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες ανάλογα με το πώς αλληλεπιδράτε με εμάς και τις Υπηρεσίες, τις επιλογές που κάνετε και τα προϊόντα και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε. Μάθετε περισσότερα για τις προσωπικές πληροφορίες που μας αποκαλύπτετε.


Επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες; Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες.


Συλλέγουμε πληροφορίες από τρίτους; Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από δημόσιες βάσεις δεδομένων, συνεργάτες μάρκετινγκ, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και άλλες εξωτερικές πηγές. Μάθετε περισσότερα για τις πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές.


Πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας; Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διαχειριζόμαστε τις Υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, για ασφάλεια και πρόληψη απάτης και για να συμμορφωθούμε με το νόμο. Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μόνο όταν έχουμε έγκυρο νομικό λόγο να το κάνουμε. Μάθετε περισσότερα για το πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας.


Σε ποιες καταστάσεις και με ποιους μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες; Μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες σε συγκεκριμένες καταστάσεις και με συγκεκριμένα τρίτα μέρη. Μάθετε περισσότερα για το πότε και με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες.


Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Ανάλογα με το πού βρίσκεστε γεωγραφικά, η εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικότητας μπορεί να σημαίνει ότι έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας σχετικά με την ιδιωτικότητα.


Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας; Ο ευκολότερος τρόπος για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας είναι να υποβάλετε ένα αίτημα πρόσβασης υποκείμενου δεδομένων ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα εξετάσουμε και θα ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε αίτημα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας δεδομένων.


Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε; Ανατρέξτε στην πλήρη ειδοποίηση απορρήτου.


1. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;


Προσωπικές πληροφορίες που μας αποκαλύπτετε


Εν συντομία: Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε εθελοντικά.


Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε εθελοντικά όταν εγγράφεστε στις Υπηρεσίες, εκφράζετε ενδιαφέρον για πληροφορίες σχετικά με εμάς ή τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας, όταν συμμετέχετε σε δραστηριότητες στις Υπηρεσίες ή με άλλο τρόπο όταν επικοινωνείτε μαζί μας.


Ευαίσθητες πληροφορίες: Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες πληροφορίες.


Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς, και πρέπει να μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες.


Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα


Εν συντομία: Ορισμένες πληροφορίες — όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) και/ή τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής σας — συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τις Υπηρεσίες μας.


Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε ή πλοηγείστε στις Υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας (όπως το όνομά σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας), αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη συσκευή και τη χρήση, όπως η διεύθυνση IP σας, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τις προτιμήσεις γλώσσας, τις αναφερόμενες διευθύνσεις URL, το όνομα της συσκευής, τη χώρα, την τοποθεσία, πληροφορίες για το πώς και πότε χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι κυρίως απαραίτητες για τη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργίας των Υπηρεσιών μας και για εσωτερικούς αναλυτικούς και αναφορικούς σκοπούς.


Όπως πολλές επιχειρήσεις, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.


2. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ;


Εν συντομία: Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διαχειριζόμαστε τις Υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας, για ασφάλεια και πρόληψη απάτης και για να συμμορφωθούμε με το νόμο. Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας.


Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για ποικίλους λόγους, ανάλογα με το πώς αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων:


3. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;


Εν συντομία: Μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες σε συγκεκριμένες καταστάσεις που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα και/ή με τα ακόλουθα τρίτα μέρη.


Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες καταστάσεις:

Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων. Μπορεί να μοιραστούμε ή να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε σχέση με, ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για, οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, χρηματοδότηση ή απόκτηση όλης ή μέρους της επιχείρησής μας από άλλη εταιρεία.

Συνεργάτες. Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους συνεργάτες μας, οπότε θα απαιτήσουμε από αυτούς τους συνεργ


άτες να τιμήσουν αυτή την ειδοποίηση απορρήτου. Οι συνεργάτες περιλαμβάνουν την μητρική μας εταιρεία και οποιεσδήποτε θυγατρικές, συνεργάτες κοινής επιχείρησης ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με εμάς.

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες. Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας για να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθήσεις.


4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ;


Εν συντομία: Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας.


Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως web beacons και pixels) για να συλλέγουμε πληροφορίες όταν αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας. Ορισμένες διαδικτυακές τεχνολογίες παρακολούθησης μας βοηθούν να διατηρούμε την ασφάλεια των Υπηρεσιών μας, να αποτρέπουμε συντριβές, να διορθώνουμε σφάλματα, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας και να βοηθάμε στις βασικές λειτουργίες του ιστότοπου.


Επιτρέπουμε επίσης σε τρίτους και παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν διαδικτυακές τεχνολογίες παρακολούθησης στις Υπηρεσίες μας για ανάλυση και διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένου του να βοηθούν στη διαχείριση και την εμφάνιση διαφημίσεων, να προσαρμόζουν διαφημίσεις στα ενδιαφέροντά σας ή να στέλνουν υπενθυμίσεις για εγκαταλειμμένα καροτσάκια (ανάλογα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας). Οι τρίτοι και οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν την τεχνολογία τους για να παρέχουν διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας που μπορεί να εμφανίζονται είτε στις Υπηρεσίες μας είτε σε άλλους ιστότοπους.


Συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες και πώς μπορείτε να απορρίψετε ορισμένα cookies αναφέρονται στην Ειδοποίηση Cookies μας.


5. ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΑΣ;


Εν συντομία: Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες για εσάς.


Οι Υπηρεσίες μας σας προσφέρουν τη δυνατότητα να εγγραφείτε και να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του τρίτου λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης (όπως οι συνδέσεις σας στο Facebook ή στο X). Όπου επιλέξετε να το κάνετε αυτό, θα λάβουμε ορισμένες πληροφορίες προφίλ για εσάς από τον πάροχο κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες προφίλ που λαμβάνουμε μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον συγκεκριμένο πάροχο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά συχνά θα περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τη λίστα φίλων και την εικόνα προφίλ, καθώς και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να κάνετε δημόσιες σε μια τέτοια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.


Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου ή που σας έχουν γίνει σαφείς με άλλο τρόπο στις σχετικές Υπηρεσίες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για άλλες χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών από τον πάροχο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στην ειδοποίηση απορρήτου τους για να κατανοήσετε πώς συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες και πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας στους ιστότοπους και τις εφαρμογές τους.


6. ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ;


Εν συντομία: Μπορεί να μεταφέρουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σε χώρες εκτός της δικής σας.


Οι διακομιστές μας βρίσκονται σε . Εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας από εκτός , παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν από εμάς στις εγκαταστάσεις μας και από τους τρίτους με τους οποίους ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες (βλ. "ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;" παραπάνω), σε και σε άλλες χώρες.


Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) ή της Ελβετίας, τότε αυτές οι χώρες μπορεί να μην έχουν απαραίτητα νόμους προστασίας δεδομένων ή άλλους παρόμοιους νόμους τόσο ολοκληρωμένους όσο αυτούς στη χώρα σας. Ωστόσο, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με αυτή την ειδοποίηση απορρήτου και την εφαρμοστέα νομοθεσία.


7. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ;


Εν συντομία: Διατηρούμε τις πληροφορίες σας για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.


Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο (όπως φορολογικές, λογιστικές ή άλλες νομικές απαιτήσεις).


Όταν δεν έχουμε συνεχή νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες, ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε εφεδρικά αρχεία), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία μέχρι να καταστεί δυνατή η διαγραφή τους.


8. ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ;


Εν συντομία: Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα από ή δεν προωθούμε σε παιδιά κάτω των 18 ετών.


Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα από ή δεν προωθούμε σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ούτε πωλούμε εν γνώσει μας τέτοιες προσωπικές πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ή ότι είστε ο γονέας ή κηδεμόνας ενός τέτοιου ανηλίκου και συναινείτε στη χρήση των Υπηρεσιών από τον ανήλικο. Εάν μάθουμε ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες από χρήστες κάτω των 18 ετών, θα απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε άμεσα αυτά τα δεδομένα από τα αρχεία μας. Εάν αντιληφθείτε ότι


 ενδέχεται να έχουμε συλλέξει δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]


9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ;


Εν συντομία: Μπορείτε να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με τη χώρα, την επαρχία ή την πολιτεία κατοικίας σας.


Ανάκληση της συναίνεσής σας: Εάν βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας για να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, η οποία μπορεί να είναι ρητή και/ή τεκμαιρόμενη συναίνεση ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα "ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ;" παρακάτω.


Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκλησή της, ούτε, όπου επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών που διεξάγεται με βάση νόμιμες λόγες επεξεργασίας πέραν της συναίνεσης.


Πληροφορίες Λογαριασμού


Εάν επιθυμείτε οποιαδήποτε στιγμή να αναθεωρήσετε ή να αλλάξετε τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας ή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε:

Κατόπιν αιτήματός σας να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, θα απενεργοποιήσουμε ή θα διαγράψουμε τον λογαριασμό και τις πληροφορίες σας από τις ενεργές βάσεις δεδομένων μας. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες στα αρχεία μας για να αποτρέψουμε την απάτη, να επιλύσουμε προβλήματα, να βοηθήσουμε σε τυχόν έρευνες, να επιβάλουμε τους νομικούς όρους μας και/ή να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.


10. ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ DO-NOT-TRACK


Οι περισσότεροι φυλλομετρητές ιστού και ορισμένα κινητά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές κινητών περιλαμβάνουν μια λειτουργία Do-Not-Track ("DNT") ή ρύθμιση που μπορείτε να ενεργοποιήσετε για να δηλώσετε την προτίμησή σας απορρήτου να μην παρακολουθούνται και να μην συλλέγονται δεδομένα για τις διαδικτυακές δραστηριότητες περιήγησής σας. Σε αυτό το στάδιο, κανένα ενιαίο τεχνολογικό πρότυπο για την αναγνώριση και την εφαρμογή των σημάτων DNT δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ως εκ τούτου, δεν ανταποκρινόμαστε επί του παρόντος στα σήματα DNT του φυλλομετρητή ή σε άλλον μηχανισμό που επικοινωνεί αυτόματα την επιλογή σας να μην παρακολουθείστε διαδικτυακά. Εάν υιοθετηθεί ένα πρότυπο για την παρακολούθηση στο διαδίκτυο που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε για αυτή την πρακτική σε μια αναθεωρημένη έκδοση αυτής της ειδοποίησης απορρήτου.


11. ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ;


Εν συντομία: Ναι, θα ενημερώνουμε αυτή την ειδοποίηση όπως απαιτείται για να παραμείνουμε συμμορφωμένοι με τους σχετικούς νόμους.


Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου από καιρό σε καιρό. Η ενημερωμένη έκδοση θα υποδεικνύεται από μια ενημερωμένη ημερομηνία "Αναθεώρησης" στην κορυφή αυτής της ειδοποίησης απορρήτου. Εάν κάνουμε σημαντικές αλλαγές σε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε είτε με εμφανή δημοσίευση ειδοποίησης για τέτοιες αλλαγές είτε με άμεση αποστολή ειδοποίησης. Σας ενθαρρύνουμε να αναθεωρείτε συχνά αυτή την ειδοποίηση απορρήτου για να ενημερώνεστε για το πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας.


12. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ;


Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτή την ειδοποίηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικά στη διεύθυνση:


[email protected]

Παπαρρηγοπούλου 39, Καρδίτσα 431 00, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 244 10 28 585


13. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ;


Με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία της χώρας σας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, λεπτομέρειες για το πώς τις έχουμε επεξεργαστεί, να διορθώσετε ανακρίβειες ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία. Για να ζητήσετε την αναθεώρηση, την ενημέρωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε ένα αίτημα πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων.


Δημοφιλείς εφαρμογές
1
Prodigy Math Game
Prodigy Math Game 4.00 Παιχνίδια
2
Cloud Console
Cloud Console 4.00 Εργαλεία Πληροφορικής
3
Labo des Fonctions
Labo des Fonctions Επιστήμη
4
Hangouts Chat
Hangouts Chat 4.00 Επικοινωνία
5
imo free HD video calls and chat
imo free HD video calls and chat Επικοινωνία
6
Egg Wars
Egg Wars 4.50 Παιχνίδια
7
Galaxy Bowling 3D Free
Galaxy Bowling 3D Free Παιχνίδια
8
Nox Security
Nox Security 4.00 Ασφάλεια
9
Iron Desert - Fire Storm
Iron Desert - Fire Storm 4.00 Παιχνίδια
10
Tank Force: Real Tank War Online
Tank Force: Real Tank War Online 4.00 Παιχνίδια